Friday, 11 September 2009

සිතක දෑලවර - බන්ධනය

image010 bn

හද හඩවයි
මේ බැදීම....??
සිත තෙරපයි
මේ බැදීම....??
මද පවනක් වෙයි
මේ බැදීම....??
මාරුතය වගෙයි
මේ බැදීම....??
වැස්සක් වාගෙයි
මේ බැදීම....??
නියගයක් වගෙයි
මේ බැදීම....??
නෞකාවක් වෙයි
මේ බැදීම....??
පර්වතයක් වෙයි
මේ බැදීම....??
නෙත් සනසාලයි
මේ බැදීම....??
උල් කටුවක් වෙයි
මේ බැදීම....??
දේදුන්නක් වෙයි
මේ බැදීම....??
අකුණු සරක් වෙයි
මේ බැදීම....??
දැඩි බන්ධනයක් මයි
මේ බැදීම....??
කෙලෙස මුදන්නෙද
මේ බැදීම...?

සසර සරන තෙක් තිබීම

සිතට දුකක් මුත් බැඳීම

එයමයි සොයනා විඳීම

Thursday, 26 February 2009

සිතක දෑලවර - එමි එපුරවරයටපවර නිරිදු රුපු යුධයට ආවද
නුඹට පිදුව මෙනුවර ගෙනයන්නට
යටත් නොවෙමි මම පෙම්බර දේවී
මගේ විජිතයයි මමයි නුඹයි..

තුමුල ශිඛරගල් කදු ඉස්මත්තට
උදුල නෙතින් පෙම් විස්කම් දනවන
විසිර කුසුම් වැනි ඔය නෙත් කෙවෙණිය
කෙලෙස දුකින් කදුලැල් පුරවමි මම..

අදර බැතින් මා දෙපා නමදිනා
කවර පිනෙන් නුඹ මටම හිමිවෙනා
විවර කරන් නෙත් පියවිලි සොදිනා
බලන් ම දෙස මම පෙම්බර සැමියා

ලය තෙත් ආදර ගගක් ගලනවා
ඉහ ඉද්දර පෙම් මල් පූදිනවා
මහා දෙවොල සෙනෙහස් අනුහසිනා
වහා වරෙන් මගෙ සිතට දෙවගනා

පවස නිවෙයි නුඹෙ ආදර බස් ඇසිලා
මෙදුක නිවෙයි නුඹෙ උනුහුම් ගත වෙලිලා
මෙ ගිනි නිවෙයි නුඹෙ සුසුමන් රොද වැදිලා
සසර නිවෙයි නුඹ මට හිමි වන දිනෙනා..

------------------------------------------

සිතක දෑලවර - ඉසිදාසියකගේ ගීතය

කරුණාව ඉතිරෙන දෙනුවනක්

දුටුව නම් මා ඔබේ දෙනුවන් පරදන

බුදු පියාණන්ගේ දෙනුවනට පමණි

පින් නොමැති වුවත්

ඔය දෑස් සිපගන්නට

පැමිනෙමි  මා

මේ සීත රාත්‍රියේ

ඔබ නිදන යහන් ගැබට

සිපගමි ඔය නුවන් සෙ‍නෙහසින්

සැපසේ  නිදන්නට

පිරිමදිමි මා ඔබ නලලත

හද තුල තෙර‍පෙන සෙනෙහසින්

අනේ මට හැකි නම්

ඔබ අසළ දැවෙටමින්

මගේ  සෙනෙහස

ඔබට පුදන්නට

ඔබේ කීකරු භාර්යාව ලෙස

මගේ පින්බර ස්වාමියානනි

කියන් මට

ඔබ හිමි මටම පමණක් නෙවෙද

සසර සරනා තෙක්  ?

Monday, 23 February 2009

සිතක දෑලවර - සොයා මං පෙත

1loසොයා මං පෙත - ඇවිද වනපෙත
දකිනු රිසියෙන - මොහොතකට ඔබ
රුදුරු මරු වෙත - වුවද කම් නැත
සොයා එමි නුඹ - සිටින තැනකට.....

ක්ෂීරපථයේ කුඩා තරු යුවලක් දිලෙයි
සඳේ තනියට අහස හැම තැන
ගනින්නට බැරි තරු පිරෙයි....
සැඳෑ අඳුරට සිතිජයේ හිරු ගිනිගනියි
සිතේ තනියට හදේ හැමතැන
දරාගනු බැරි දුක පිරෙයි.....

කුඩා තරු කැට ඔබේ නෙත්යුග සේ පෙනෙයි
නුඹේ තනියට ලඟින් කිසිදා
සිටින්නට බැරි දුක දැනෙයි........
සසරෙ පෙරදා මහා අකුසල් කල බැවින්
මෙදා මෙලෙසා මෙදුක සැමදා
අනේ නෙත් කඳුලින් පිරෙයි.....

Saturday, 21 February 2009

සිතක දෑලවර- රන්වන් කෙත

40996644a5a4so8සිතිවිලි රෑන ගිරව්
ඈතට ඉගිල ගිහින්
සෙනෙහස පිරුනු කෙතක
රන් අස්වනු පීරයි..

ඒ රන් කෙතේ පුරා
සෙනෙහස දළු දමලා
රන්වන් කරල් පිටින්
සුළගට සැලෙයි සොබා

ඉගිලෙන රෑන පිටින්
තුඩගින් සෙනෙහෙ සොයා
මා වෙත රැගෙන වරෙව්
ඒ රන් කෙත සරලා

ඔය රන් කෙත සපුරා
මිණිමුතු ඇති වපුරා
ඒ අස්වනු දැකලා
සිත ලොබ නොවනු හොදා

ඒ රන් ගොයම මටයි
ඒ මිණි මුතුද මටයි
ඒ අස්වැන්න මගෙයි
මෙහි ආවොත් නුඹලා..

මගෙ සිත් පොද වැස්සට
ඒ කෙත තෙත් වෙනවා
ආදර සෙනෙහෙ සිතට
ඒ බිම සරු වෙනවා..

ඉරිසියා නොකර ඉතින්
ඉගිලිල වරෙව් තුටින්
රන්වන් කරල් තුඩින්
හණිකට මවෙත අරන්
----------------------------------